O NAS

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie powstała w 23.11.1984 r, a faktyczna działalność rozpoczęła 18 lutego 1985 roku, w którym to dniu Sąd Rejonowy w Koninie zarejestrował uchwalony wcześniej Statut .

Podstawowymi przedmiotem działalności Spółdzielni jest zarządzanie posiadanymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi. Spółdzielnia prowadzi działalność organizacyjną i gospodarczą w oparciu o ustawę Prawo Spółdzielcze, ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych Statut Spółdzielni i inne obowiązujące Spółdzielnię ustawy i przepisy. 

Do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej należy 18 nieruchomości  – w tym 17 budynków mieszkalnych
i 1 budynek administracyjno – usługowy. 

Liczba mieszkań wynosi 542  w tym na 31.12.2022 r:

– lokatorskie prawo do lokalu 54 – co stanowi 9,97 %

– Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 149- co stanowi 27,49 %

– odrębna własność 339 co stanowi 62,55 %

Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 30 575,90 m².