Sezon grzewczy zakończony.

Spółdzielnia informuje, iż w dniu 19.05.2023 roku wyłączyła dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w zasobach SM.