Sezon grzewczy rozpoczęty.

Spółdzielnia informuje, że w dniu 16.09.2022 roku włączyła dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w zasobach SM.