Oświadczenie na śmieci

 > aktualności >  Oświadczenie na śmieci
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie przypomina, że o każdej zmianie w ilości osób zamieszkałych w lokalu należy niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię. Przypominamy, że od ilości osób zamieszkałych naliczane są opłaty z tytułu wywozu śmieci. Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych można pobrać osobiście w sekretariacie SM lub drogą elektroniczną na stronie Spółdzielni. Jeżeli oświadczenie złożone zostanie do 10 dnia danego miesiąca, zmiana liczby osób zamieszkałych obowiązuje w danym miesiącu. Jeżeli zgłoszenia dokonano po 10 dniu danego miesiąca, zmiana obowiązuje od miesiąca następnego. Korekty naliczeń o zmniejszeniu ilości osób zamieszkałych nie będą dokonywane za okresy wstecz.