Dostęp internetowy do konta czynszowego

 > aktualności >  Dostęp internetowy do konta czynszowego
0 Comments

I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie uprzejmie informuje, że wprowadza internetowy dostęp do Pana / Pani karty czynszowej, umożliwiający w łatwy sposób sprawdzanie danych o opłatach, stanie salda za lokal mieszkalny.

Warunkiem uzyskania dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klientów (e – Bok) jest osobiste zgłoszenie się właściciela lokalu mieszkalnego (z ważnym dokumentem tożsamości) do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie (ul. Kwiatkowskiego 1 Konin – sekretariat) celem uzyskania identyfikatora oraz ustalenia hasła, które służyć będą do logowania na stronie internetowej Spółdzielni.

Zapraszamy w godzinach  pracy biura Spółdzielni  od dnia 11 stycznia 2021 roku